CSE@IT Styr på Fotografierne

Programmet kan registrer alle dine billeder og fungere som et billede arkiv over alle dine billeder. Der er mulighed for at skrive titel, note, sted og en eller flere kategorier pr. billede. Oplysninger fra det digitale kamera læses også ind, eks. tidspunkt for fotograferingen. Alle disse oplysninger kan man søge i. Søg f.eks. på ’Skov’ og alle billeder hvor titel, note eller sted indeholder ’Skov’ vil blive vist.

Udfra billedarkivet kan også lave albums, som indeholder udvalgte billeder. Albums kan genereres til web sider både til brug for Internet og CD-ROM’er.

Vejledning til version 2.0.0 se Ændringer siden sidst

Knappen  eller når programmet starter med en tom database, starter det med at bede om kategorier.

Indtast en kategori og tryk gem, gentag med de kategorier du har brug for nu og tryk Luk når du har gemt den sidste. Flere kan oprettes senere. Du kan også trykke luk med det samme, hvis du ikke skal bruge kategorier.

Herefter bliver du spurgt om sted, her vælger du det sted hvor billederne du skal til at indlæse er taget. Hvis billederne er fra flere forskellige steder kan du trykke Annuller og feltet vil være blankt. Feltet kan ændres senere.

Så bliver du spurgt om kategori for billederne, vælg den kategori der skal gælde for alle billederne, eller annuller hvis de har helt forskellige kategorier.

Så skal du vælge det sted på disken hvor billedfilerne ligger.


 


Der søges efter *.jpg, *.tif, *.png.

Billeder fra alle underkataloger tages med.

Hvis du har en Flashcard/Smartcard læser tilslutte din USB port, og du har valgt at indsætte billeder herfra, eller fra en anden enhed der ikke er permanent tilsluttet systemet, får du valgmulighed for at overføre filerne til din harddisk. Under den mappe du vælger at kopiere dem ind i, oprettes en ny mappe navngivet med tidspunktet for indlæsning.

Der går nu et stykke tid med at indlæse information om billederne.

Alle billederne markeres og er klar til at du tilføjer dine egne informationer.

Nu skriver du så en titel, evt. note og sted, vælger en eller flere kategorier og trykker Gem og > (gem og næste), det næste billede vil så blive vist. Hvis du skal bruge de samme oplysninger, Titel, Note, Sted eller kategori som er på forrige billede skal du trykke Indsæt fra < (indsæt fra forrige billede i de felter der er blanke). Fortsæt dette indtil der ikke er flere billeder, og tryk Luk.

P.t. er det muligt at rotere billedet. Knappen Original henter original billedet frem igen, samt genindlæser kamera informationen (Exif) og IPTC tags. Egenskaber åbner en tom linie i egenskaber, hvor du kan oprette din egen egenskab. Opdater Genindlæser kamera informationen og IPTC tags.

Klik på billedet og det vises på hele skærmen.

Knappen Åbn, åbner billedet med det program der passer til filtypen (*.jpg,., *.png, *.tif)

Knappen Rediger giver mulighed for at redigere farve, lysstyrke, sætte effekter, beskærer billedet etc. og åbner nedestående vindue.

 

Menuer funktioner

Filer->Åbn : Åbner et billede fil, som herefter bruges i stedet for den oprindelige.

Filer->Gem : Gemmer det redigerede billede, der gemmes i TIFF format så der billede kvaliteten ikke forringes. Undgå at gemme oven i original billedet, da det normalt er i jpg format, som forringes for hver gang man gemmer. Og du vil også miste muligheden for at vende tilbage til original billedet.

Filer->Luk :  Lukker vinduet.

Rediger->Fortryd :  Fortryder den sidste redigering.

Rediger->Kopier : Kopierer det afmærkede område.

Rediger->Klip : Klipper det afmærkede område ud.

Rediger->Sæt ind : Sætter det kopierede ind som nyt billede.

Rediger->Sæt ind i ramme : Sætter det kopierede ind i den box man har lavet med musen..

Rediger->Juster : Dialogen er stadig på engelsk, men vil blive oversat når jeg har fundet ud af hvad det hedder på dansk. Alle effekter laves på en kopi af originalbilledet, og man kan derfor altid vende tilbage til originalen.

Rediger->Fjern røde øjne : Fjerner røde øjne i det afmærkede område.

Afmærk->Box :  Når man bruge musen på billedet laves en box afmærkning.

Afmærk->Cirkel : Når man bruger musen på billedet afmærkes en cirkel.

Afmærk->Figur : Træk med musen rund om en indsat tekst, og den vælges så man kan trække i hjørnerne af tekst feltet for at flytte rundt på teksten.

Tekst-> Indsæt tekst : Laver tekst box oven på billedet, hvor man kan indtaste en tekst. Teksten kopieres først til billedet når man vælger Sæt figurer på billedet.

Tekst->Skrifttype : Vælger skrifttype (Font)

Tekst->Sæt figurer på billedet : Indsætter tekster i selve billedet, og de kan ikke mere flyttes rundt.

De mest brugte menu funktioner er også som knapper. Du kan ændre størrelsen på vinduet, så du bedre kan se hvad du har gang i.

Eks. beskæring af billedet, Træk en firkant med musen, tryk Kopier, tryk Sæt ind, tryk Gem og luk vinduet, så er det beskåret.

 

I Søg efter billede kan du søge efter billederne, du kan angive en tekst, som der søges efter i Titel, Note og Sted feltet. Du kan også vælge en eller flere kategorier, og vælge om billederne skal være med i en eller alle kategorierne som du markere med flueben. Du kan også skrive et dato interval, hvis kun start dato udfyldes søges på hele den dag, hvis start dato og start klokkeslæt udfyldes søges fra det tidspunkt man skriver og resten af dagen (til 23:59:59).

Du kan også få mapper frem der opdeler alle billederne i dato orden pr. måned, eller i filnavne orden. Vælg i boksen hvor der står Billeder pr. måned. Det lille x lukker mappevisning, åbnes fra menuen Filer->Vis mapper.

Hvis du klikker på en åben mappe indlæses alle billederne fra den mappe og underliggende mapper.


Du kan også søge i de billeder du har indlæst med de mere specialiserede søgninger. Det gør du ved at vælge i den boks der står Alle, vælg en, f.eks. Kategori og tryk Udfør, vælg en kategori og tryk Ok og alle billeder med den kategori vises.

Hvis du klikker på et af billederne vises det i større udgave, hvis du dobbeltklikker kan du ændre oplysningerne for billedet. Hvis du klikker med høre musseknap på et billede, forstørres det så det fylder hele vinduet, du kan bruge højre og venstre pileknap på tastaturet til at bladre frem og tilbage mellem billederne. Klik med højre musseknap på det lille billede i oversigten, viser også billedet på hele skærmen.


Knapper

Viser søgebilledet.

Vælg en måned og alle billeder som er fotograferet i den valgte måned vises. Du kan kun vælg imellem de måneder hvor der faktisk er nogle fotografier.

Alle kategorier vises, og du kan vælge en og alle billeder med denne kategori vises

Bruges til at få nye billeder ind i systemet, billederne skal ligge på harddisken. Du skal altså overføre billederne til din harddisk inden du kan indsætte dem. Se også i starten af vejledningen.

Markerer alle billeder.

 

Åbner redigerings vinduet, og giver mulighed for at bladre rundt i de viste billeder og rette oplysninger.

 

Vis album

Rediger album eller opret nyt

Viser de fremsøgte billeder som diasshow

Opretter et album, som web sider bruges også hvis man opretter til videocd og almindelig cd.

 


Rediger album eller opret nyt

Du starter med at vælge et eksisterende album eller udfylde med nye oplysninger i nedenstående vindue.

Navn : Angiver navnet på albummet og bruges når man senere vil vise det eller oprette et web album.

Titel : Titlen på albummet.

Skabelon : Her kan man vælge om det skal være til internet eller cd, hvis fotoweb.asp vælges reduceres billedfilerne, så de bliver hurtigere at hente fra internettet. Hvis man vælger fotocd.asp, reduceres billedfilerne ikke. Vælges videocd.asp laves der en ramme om seleve billedet og teksten lægges som undertekst på selve billedet. De billeder der dannes, ved brug af Opret web Album, kan herefter brændes til en Video-CD med eks. Nero Burner CD-ROM brænder programmet, og de kan herefter ses på en DVD afspiller. Billederne der skal brændes ligger i kataloget videocd, der hvor albummet er oprettet.

HTML Start fil : default.htm , kan ikke ændres.

Beskrivelse: En beskrivelse af albummet.

Disse oplysninger skal vær indtastet og gemt før knappen Gem album kan bruges.

Hvis du udfylder med nye oplysninger skal du trykke Gem inden du kan fortsætte. Tryk Fortsæt >> for at komme videre.

Herefter har du mulighed for at udvælge billeder og sammensætte dem til et album. Det foregår ved at man søger de billeder frem som man ønsker, og sætter dem ind i den underste filmstrimmel. Man kan lave alle de søgninger man ønsker, det påvirker ikke den underste filmstrimmel. Man kan så markere et eller flere billeder i den øverste filmstrimmel og tilføje dem til den nederste filmstrimmel.

 

Tilføjer alle billeder fra den øverste filmstrimmel til den nederste.

 

Indsætter de markerede billeder fra den øverste filmstrimmel i den underste, til venstre for det billede der er markeret i den underste filmstrimmel.

 Indsætter de markerede billeder fra den øverste filmstrimmel i slutningen af den underste filmstrimmel.

 

Fjerne det/de markerede billeder fra den underste filmstrimmel.

 

Gemmer album, album oplysninger og hvilke billeder der er med og rækkefølgen.

Fjerne det/de markerede billeder fra den underste filmstrimmel.

Marker alle billeder

Fjern markering fra alle billeder

 

Billeder markeres ved at rykke i tekstfeltet under billedet, og man kan mærke flere billeder på en gang. En markeret billeder har en blå streg lige under billedet, over tekstfeltet. Klik på selve billedet markere ikke billedet. Klik med høre musseknap viser billede på hele skærmen.

Når albummet er færdigt kan det oprettes som web sider ved tryk på knappen

Opret web album, danner et album som kan bruges på web, CD eller Video-CD. Albummet skal findes i forvejen, og du bliver spurgt om hvilket album du ønsker at lave. Du bliver også spurgt om hvor det skal oprettes på disken, evt. CD med DirectCD. Genereringen tager et stykke tid, afhængig af hvor mange billeder der er i albummet. I den mappe du vælger at oprette web albummet, oprettes en mappe der hedder det samme som albummet. Ved oprettelsen kopieres alle billedfiler over til kataloget images i den mappe der blev oprettet, evt. tilpasning til web af billedfilerne forgår også her. Det betyder også at den nødvendige plads skal være til rådighed der hvor man vælger at albummet skal dannes.

Menuer

Menuen Filer

->Print, funktionen er kun til testformål og der er ingen planer om udbygning. Print vil evt. foregå vi Internet Explorer

-> Kopier billedfiler, kopierer de billedfiler som der ikke endnu ikke er kopieret. Funktionen bruges til at tage sikkerhedskopi af billedfilerne. Når en filer kopieret med denne funktion, bliver den markeret i databasen og vil ikke komme med næste gang funktionen bruges. Du kan evt. kopierer til en CD med DirectCD,  eller et katalog på din harddisk hvorfra du kan brænde en CD. Når du bruger denne funktion ved du altid hvilke billeder der er taget sikkerhedskopi af.

Du skal indtaste et navn for backuppen, evt. det du afmærker CD’en med. Og tryk på knappen med de tre små prikkeer for at vælge et sted at kopiere til. Hvis du vælger en CD, skal du have DirectCD eller lignende software der får en CD til at opføre sig som en normal disk. Tryk Start og kopieringen starter, du kan trykke stop hvis du ønsker at stoppe kopieringen. De billedfiler der allerede er kopieret, er markeret og vil derfor ikke komme med på efterfølgende backupper.

Se også under menupunktet Billeder->Masse rettelser, her kan du nulstille en backup, så billedfilerne vil komme med på næste backup.

 

->Reducer billedfiler, giver mulighed for at reducere størrelsen og kvaliteten af JPG filer

 

Der er mulighed for at vælge kataloger, og evt. underkataloger tages med.

 

Quality kan vælges mellem 20 og 100, 20 meget dårligt og 100 meget god, 50 er normalt ok til internet.

Vælg %, PixWidth (brede i pixelse) eller PixHeight (højde i pixelse) i New size angives størrelsen (eg. 25 hvis % er valgt  eller 640 pixels hvis PixWidth er valgt)

 

->Gem billede som

Du kan gemme det valgte billede i en ny fil.

 

 

Hvis du sætter fluebenet Gem som kopi, gemmes en kopi af billedet, ellers kan du vælge at lave om på størrelsen. Kvaliteten gælder kun hvis du gemmer i JPG format, ikke for TIFF og PNG.

 

Kvaliteten kan vælges mellem 20-100, 20 dårlig kvalitet, men fylder meget lidt, 50 fint til internet. For størrelsen skal man først skrive hvor stort billede skal være, hvis man skriver 25 og vælger I procent af det originale billede, så laves et billede på 1600 x 1200 om til 400 x 300 Pixels. Hvis man skriver 300 og vælger Max bredde i pixels, så laves et billede på 1600 x 1200 om til 300 x 225. Hvis man skriver 200 og vælger Max. Højde i pixels, så laves et 1600 x 1200 billede om til 267 x 200. Tryk på gem og skriv et filnavn, og billedet er nu gemt her.

 

->Check filer

Checkker om alle de indlæste billedfiler findes. Dem der mangler lægges i et album og man kan så vise albummet og selv få chancen til selv af finde billedet. Man kan bruge menuen Vis->Miniaturer i , den viser billedet, så man har noget at sammenligne med.


 


->Check for dublet

Klik på et billede og vælg Filer->Check for dublet, nu søges der efter billeder der har samme "thumbnail" billede. De billeder der har den samme vises som et album, som man kan gemme og redigere i senere.

 

Menuen Rediger

->Kopier, er p.t. inaktiv.

->Rediger valgte billeder.  Brug menuen Marker alle  til at markere alle de billeder der er i oversigten (de små billeder) herefter kan du redigere informationen på alle billederne på samme mådes som efter indlæsningen.

->Marker alle, markere alle billeder, musen kan også bruges til at markere billederne med.

->Opdater F5, opdatere alle billeder i oversigten, hvis man f.eks. har lavet en masserettelse og gerne vil se resultatet.

->Opret kategori, her kan du oprette flere kategorier.

 

Menuen Album

->Opret album, Oprette et album, som enten kan kopieres til en CD eller til internettet. Der oprettes et album der indeholder alle de billeder som er med i det pågældende Album, se rediger album.

Albummet laves udfra de album oplysninger man har indtastet da albummet blev lavet.

Det kan tænkes du får en advarsel, bare tryk Continue indtil den er færdig.

Når den er færdig åbnes internetbrowseren, så man kan se det færdige album.

 

->Rediger Album, se Rediger album eller opret nyt

 

Menuen Billeder

->Indsæt billeder, indlæser nye billeder. Hvis billedet allerede findes indlæses det ikke igen. Efter indlæsning kan man vælge søgningen ”Ingen titel”, så får man alle de billeder der ikke har titel, marker alle og rediger valgte billeder, så kan du opdater oplysningerne for billederne. Du kan vælge et sted og en kategori for de billeder du indlæser. Se også knappen Indsæt billeder.

Hvis et billede allerede findes i databasen, men placering på disken er en anden får man mulighed for at få rettet placeringen til den nye, hvis man ønsker det. Det betyder at hvis et billedet første gang er blevet registreret på C:\Billeder\Skov\100-0011_IMG.JPG og efterfølgende ved brug af Indsæt billeder genfindes på C:\Billeder\Kopier\100-0011_IMG.JPG vil du blive spurgt om placeringen skal ændres til C:\Billeder\Kopier\100-0011_IMG.JPG, du kan svare Ja eller Nej og om efterfølgende genfundne billeder skal have samme svar (Ja eller Nej) som du gav det genfundne billede.

 

->Filtyper, her vælges hvilke filtyper der søges efter når man bruger Indsæt billeder. P.t. er følgende tilgængelige JPG, TIF, PNG, GIF, PCX, JPG, TIF og PNG er slået til når programmet starter.

 

->Udvalg, giver adgang til de søgninger man kan vælge, hvilket gør det nemt at tilføje, ændre søgninger. Det kræver kendskab til SQL og det er systemet nemt kan udbygges med nye søgninger. Se eksempelvis FilNavn, som bruges til at finde billeder efter deres filnavn, eller del deraf. (ideer til andre søgninger og masserettelser modtages gerne)

 

->Masserettelser, Her er mulighed for at ændre oplysninger for alle de billeder der er i oversigten, således at man evt. Kan rette Titlen på alle de valgte billeder, eller tilføje en kategori. Opdater oversigtsbilleder er lidt speciel, den sletter det lille billede fra basen og der genereres et nyt næste gang der er behov for at vise det i oversigten. Nulstil backup, giver mulighed for at nulstille en hel backup, så billedfilerne kommer med på næste backup.

Et eksempel på hvordan masserettelse kan anvendes:

Start med at finde alle billederne der ligger i en bestemt mappe på disken, udfor vælg billeder vælges Filnavn:

 

Klik på knappen Udfør og følgende vindue viser sig

 

 

Indtast *\Skov* og tryk OK

Alle billeder der har teksten \Skov i deres mappenavn findes nu frem, eks. vis billeder med følgende placering:

C:\Programmer\Canon\ZoomBrowser EX\Image Library One\My Images\Skov\100-0003_IMG.JPG

C:\Programmer\Canon\ZoomBrowser EX\Image Library One\My Images\Skov\100-0004_IMG.JPG

C:\Programmer\Canon\ZoomBrowser EX\Image Library One\My Images\Skov\100-0005_IMG.JPG

C:\Diverse\Skov\100-0006_IMG.JPG

Tryk på knappen Marker alle og vælg menupunktet Billeder->Masserettelser->Opdater Sted og følgende vindue viser sig

 

 

Indtast det der skal stå i feltet Sted for alle billederne, her tastes Skov og tryk OK.

Du får nu en meddelelse:

 

og alle billederne er opdateret med Skov i feltet Sted. Oversigten opdateres først ved tryk på F5.

 

Menuen Hjælp

->Hjælp  F1, Viser dette dokument.

 

->Opdater fra internet, Hopper på internettet for at se om der er kommet en ny version.

 

->Internet, Hopper på internettet der hvor programmet ligger.

 

->Om, Viser program version og registrerings oplysninger,

 

Avanceret

Der ligger en fil med navnet fotoweb.asp, fotocd.asp, diasshow.asp og videocd.asp og hvis man kender noget til ASP programmering kan man her styre hvordan web albummet kommer til at se ud og sætte diverse indstillinger.

 

Der findes også en ASP side der søger direkte i databasen, e-mail til mig hvis det har interesse.

 

Hints

Canon og ZoomBrowser : Det er vigtigt at du ikke redigere billedet inden du indlæser det i Styr på fotografierne, da selv en rotation af billedet medfører at kameraoplysninger går tabt, eks. det tidspunkt billedet er taget.

 

Kameraoplysninger (Exif) : De fleste billederedigeringsprogrammer fjerner helt kameraoplysningerne, og det er derfor en god ide at indlæse billederne i Styr på fotografierne inden du redigere dem, da indlæsningen medfører at kameraoplysningerne overføres til databasen som Styr på fotografierne bruger.

 

Databasen : er en std. Access database og hedder foto.mdb.

 

Jeg vil meget gerne have forslag, ideer til programmet.


 CSE@IT Styr på Fotografierne

 

Ændringer siden sidst

 

Nyest ændringer øverst

 

25-08-2005      version 2.0.0 lagt på nettet i fuld installation.

 

Nyt:

I Rediger kan du nu fjerne røde øjne, afmærk område med musen og klik på Fjern røde øjne, tryk Gem og Gem igen luk vinduet.

I menuen Billeder->Filtyper kan *.ASF og *.MOV filer også vælge, begge er video formater og vises med den videoafspiller man normalt bruger.

Visning af mange thumbnails, click på Vis stort billede, hvis flueben er sat vises et stort billede ellers vises der kun thumbnails, klik med højre musseknap viser stort billede eller starter video fremviser hvis det er en video.

 

 

02-03-2004      version 1.6.5 lagt på nettet i fuld installation og som update.

 

 

Nyt:

Mulighed for at uploade en folder incl. sub foldere til en webserver vi FTP. I vælg billeder vælges SendFoldertilwww

Der kan nu sætte et Max. antal MB ved kopiering.

Ny funktion, Opdater FotoDato fra Exif på markerede billeder.

Juster Dato/Tid på markerede billeder, bruges når klokken i fotografiapparatet ikke var indstillet korrekt da billederne blev taget. Funktionen finde i menuen Billeder->Masserettelser->Juster dato

Hvis du nogensinde har prøvet at tage en masse billeder uden at opdage at uret i fotografiapparatet var indstillet forkert (eks. sommertid), så er løsningen her nu. Du kan få Justeret Dato/Tid på alle billederne ved simpelt hen at markere de billeder der har problemet, og derefter angive et forkert tidspunkt og det tilsvarende rigtige tidspunkt. Alle de markerede billeders FotoDato ændres med forskellen imellem de to opgivne datoer.

F.eks.

Forkert dato '15-11-2002 08:05:12'

Rigtig dato '15-11-2002 07:05:12'

Forskellen er -1 time (-60 minutter (-3600 sekunder))

Alle markerede billeder får nu justeret deres FotoDato med -3600 sekunder og så er FotoDatoen korrekt.

Mulighed for at lægge MDB fil på ASP server, hvor MDB filen indeholder alle billeder også den store udgave, til brug for dem der har et webhotel med MDB database og ASP.

 

Rettede fejl:

Fejl, Søg knap finder aldrig noget.

Drag and Drop i filer, samt opret af ny mappe og omdøbning af filer/mapper. Nu får man en klar oversigt over hvor på harddisken ens billeder befinder sig, og man har mulighed for at flytte rundt på dem.

Drag Drop i filer giver fejl 461

Fejl ved indlæsning fra kamera med Motorola byte order, eks. HP 318.

 

 

10-08-2002      version 1.6.0 lagt på nettet i fuld installation og som update.

 

Nyt:

Forbedret dialog når man indlæser via USB og Flashcard/Smartcard læser.

Simpel mulighed for beskæring af billede og andre funktioner.

Stien til hvor billeder kopieres fra/til gemmes, så det er samme sted næste gang man indsætter billeder.

 

Rettede fejl:

Indlæsning og permission denied fejl 70 ved kopiering fra Flascard/Smartcardt læser.

Fejl ved søgning når billeder ikke har nogle Exif info.

 

20-04-2002      version 1.5.2 lagt på nettet i fuld installation og som update.

 

Nyt:

Hvis du har en Flashcard/Smartcard læser tilslutte din USB port, og du har valgt at indsætte billeder herfra, eller fra en anden enhed der ikke er permanent tilsluttet systemet, får du valgmulighed for at overføre filerne til din harddisk. Under den mappe du vælger at kopiere dem ind i, oprettes en ny mappe navngivet med tidspunktet for indlæsning.

 

Rettede fejl:

I 1.5.0 og i 1.5.1 bliver kamera informationen (Exif) indlæst forkert til databasen. Der rigtige informationer ligger stadig i JPG filen og kan genindlæses. For at finde de billeder hvor informationen er indlæst forkert, i Vælg billeder vælger du Fejl i Exif og trykker udfør. Alle billeder der har indlæst fejlagtigt, er nu i oversigten. Tryk knappen Rediger Alle. I Foto vinduet trykker du på Opdater  , informationen genindlæses og du trykker Gem > og gentager tryk på Opdater og Gem > indtil alle billederne har fået opdater informationen.

 

10-04-2002      version 1.5.0 lagt på nettet i fuld installation og som update.

 

Nyt:

Ny søgedialog, der kombinere søgning af tekst, kategorier og dato intervaller.

Visning af Mapper enten i pr. År/Måned eller pr. filnavn

 

10-02-2002      version 1.4.0 lagt på nettet i fuld installation og som update.

 

Nyt:

Håndtering af flere filtyper, jpg, tif, png, pcx, gif.

Hurtigere oprettelse af thumbnails.

videocd.asp skabelonen er tilrette så billederne lander i et katalog der hedder albumnavn\videocd og det er disse billeder der skal brændes på en CD.

Funk.MakeDir kommando tilføjet til skabelon funktioner.

Check af om der findes ens Thumbnails i menuen Filer.

Bedre håndtering af manglende billedfiler, mulighed for at checkke hvilke der mangler. Dem der mangler lægges i et album og kan man så vise albummet og selv få chancen til selv af finde billedet. Man kan bruge miniature view i commondialog, den viser billedet, så man har noget at sammenligne med.

Rename af filer til År\måned\åååå-mm-dd hh.nn.ss-lbn er nu muligt.

Markering fjernes når billeder flyttes til album.

Gem billede som forbedret og med flere filtyper.

Mulighed for at justere farver lysstyrke, lave sort/hvis billeder og effekter.

Bedre synlighed når man har markeret et billede.

 

Rettede fejl:

Nyt album hvis intet er markeret i album og man vælger indsæt efter mærket, så fås runtime error eller billederne kommer i forkert rækkefølge.

Problemer med _m filer hvis der flyttes rundt udenfor programmet. Forbedret søgning. Nu slås filnavn uden path op, hvis findes så indsættes det.

Gendkendelse af billeder bliver nu sat rigtigt ind hvis det også har en modificeret del, så genindlæsning af modificerede billeder undgås.

Fejl med check på dato rettet, så der nu tages højde for sommertid/vintertid.

Søgning på måned søger ikke på FotoDato men på FilDato, ændret til FotoDato.

Man får ok også når man indtaster forkert registreringskode, men man er stadig ikke registreret, næste gang programmet starter.

Numlock, Capslock slås fra når Egenskaber redigeres.

 

01-12-2001      version 1.3.0 lagt på nettet i fuld installation og som update.

 

Nyt:

Bedre håndtering af ens billeder, også når de ikke har Exif (kamarainformation)

Filnavn kan nu ses på Billedet for det enkelte foto.

Når man tilføjer tekst til det enkelte billede er det nu muligt ved tryk på Indsæt fra <, at overskrive den tekst der er i forvejen.

Skabelon til diasshow, diasshow.asp laver diasshow på hele skærmen.

Mulighed for at vise de fremsøgte billeder som diasshow, uden at oprette et album.

Viser stort billede når der klikkes med højre musseknap på de små oversigtsbilleder.

Ved klik på den store udgave af billedet vises billede så det fylder hele skærmen, pile knapper højre, venstre rykker frem og tilbage. Det gælder både for oversigten og når man har åbnet vinduet med det enkelte billede.

Mulighed for at hoppe direkte ind på internettet fra menuen Hjælp og se om der er opdateringer til programmet.

Bedre fejlhåndtering når en fil ikke indeholder et billede selvom den hedder *.jpg / *.gif, filerne lægges som slettede og indlæses derfor ikke igen.

Bedre visning af de små billeder, med mulighed for at markere billeder enkeltvis, billederne behøver ikke være naboer. Kan håndtere flere billeder på en gang og er hurtigere.

Billerder med type *.gif og *.jpg, men som ikke indeholder et billede læses ikke ind.

 

Rettede fejl:

Hvis man har komma i søgning, masserettelser etc. laves komma om til punktum.

Kopier filer, fri plads for kopier til vises ikke, hvis der er mere end 2 GB fri plads.

Klik i egenskaber i foto vinduet, gav run time fejl, når der ikke var nogen egenskaber.

 

28-10-2001      version 1.2.0 lagt på nettet i stor og som update.

 

Nyt:

Slet kategori

Nyt menupunkt, Opdater i menuen Edit. Opdatere den øverste visning, eks. efter brug af masserettelser. F5 giver samme funktion.

Håndtering af "Slet", der oprettes en tabel der indeholder filnavne som er slettet, og de genindlæses ikke.

Gem billede som

Hjælpen er opdateret.

Forbedret JPG komprimering, med Intels jpg komprimerings funktion.

Mulighed for at lave billeder der kan brændes på en VideoCD med Neroburner.

 

Rettede fejl:

Hvis skabelonen ikke findes, så oprettes der kun mapper!

Forbedret error handling i GenHTML

Annuller på opret af webalbum, opretter mappe på harddisken.

Overflow i Exif indlæsning

Rotate i Win95 duer ikke.

 

20-09-2001      version 1.1.3 lagt på nettet i stor og som update (første version der kan registreres)

 

Nyt:

Ændring i Rediger Album dialogen, den er nu mere brugervenlig.

 

Rettede fejl:

Version 1.1.2 kan ikke registreres!!!

 

29-08-2001      version 1.1.2 lagt på nettet i en stor download

 

Nyt:

Hjælp menu tilføjet, og hjælp vises i browser. Om menupunkt tilføjet til Hjælp menuen.

Der kan max indlæses 500 billeder af gangen, så hele HD ikke læses i et hug. Der er lavet en stop knap, som stopper igangværende operation.

 

Rettede fejl:

Indlæsning giver error 5, ved indlæsning af hele C drev ?? Hvis man ikke kan få lov at lave GetAttr på filen, eks. pagefile.sys, mangler rettigheder fås fejlen.

 

23-08-2001      version 1.1.1 lagt på nettet i en stor download

 

Nyt:

Der skal være en advarsel hvis man har ændret data og bladre videre uden gem.

Hvis billededatabasen er tom skal den guide en til at indlæse nogle billeder.

Der er ingen pausemus, eller anden visuel effekt ved import af billeder.

Opret Album, kun hvis der er valgt nogle billeder, evt. advarsel.

Foto.mdb distribueres ikke, men hvis den ikke findes kopieres "Tom foto.mdb". Hermed undgås overskrivninger.

 

Rettede fejl:

Grid opdateret forkert efter slet af enkel thumbnail.

LoadPicture() sat så der altid slettes.

Hvis der er ' i filnavnet duer det ikke

InteroperabilityOffset, peger på et segment det læses ikke ind.

ExifOffset læses ind, men er egentlig en pegepind til et andet katalog og skal måske ikke læses ind.

Gem alt i det format det er læst ind, udvid ExifCollection og databasetabel med Directory ID. Vent med at         skriv antal Directory entries til sidst (skift til næste katalog) i skriv info.

Roter med PlgBlt virker kun på NT og w2k, funktion og test lavet.

 

09-06-2001      1.0.0 lagt på nettet